MUDr. Josef Homola

Mudr Josf Homola

Váš soukromý gynekolog

1 2 3 4 5

Soukromá gynekologická ambulance MUDr. Josefa Homoly Vám nabízí následující odbornou péči: Komplexní gynekologická prevence, ultrazvuková diagnostika gynekologických chorob, prevence nádorových onemocnění, antikoncepce, hormonální substituční léčba, péče o riziková a ohrožená těhotenství ...